Juniskar.nu

Allt om båtklubbar!

Utökat behov av sjöräddning under 2016

maj 5th, 2017

Det svenska civilsamhället lyfts ofta fram som en av vår nations bästa sidor. Det ideella engagemanget sägs vara ovanligt stort här, och våra frivilliga insatser gör stor nytta i många avseenden. Närmast till hands ligger kanske exemplet amatöridrott. Barn och ungdomars fritidssporter vilar till övervägande del på vuxnas frivilliga arbete. Men det finns mer dramatiska exempel än så. Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som gör handgriplig skillnad i fall som gäller liv och död. Sedan 1907 har organisationen ombesörjt sjöräddning längs våra kuster och på vissa insjöar. Faktum är att deras tjänster blir allt mer efterfrågade och i år hade de mer än vanligt att göra.

Vädret påverkar risktagandet

Med så långa kustremsor som vi har, finns det naturligtvis ett stort behov av sjöräddning i svenska vatten. Olyckor händer även de bästa seglare. Lägg därtill alla de seglare som inte är bäst, eller ens särskilt bra. Det är naturligtvis omöjligt att införa någon omfattande kontroll av alla fritidsbåtar och deras förare, vilket kan resultera i bristande säkerhet på sjön. Men även andra omständigheter påverkar antalet olyckstillbud. Exempelvis vädret. På grund av bland annat långvarigt dåligt väder inträffade Fler fall av sjöräddning 2016 än på länge. Att det dåliga vädret håller i sig så länge, kan leda till att seglare tar ovanliga risker, eftersom de annars fastnar i en och samma hamn, större delen av semestern.

En viktig samhällsservice

Sjöräddningssällskapet brukar ha fullt upp under båtsäsongen. Under 2016 förekom 734 tillbud med fritidsbåtar, vilket kan jämföras med föregående års 616 tillbud. I hela 78 procent av de fall där någon räddningsenhet krävdes, skickades frivilliga sjöräddare ut. Sjöräddningssällskapet gör onekligen en viktig insats för landet. Även om inte alla tillbud innebär någon direkt fara för liv eller lem, så vore avsaknaden av räddningsenheter något som skulle försvåra det båtliv som så många entusiaster håller kärt. Den enskilt vanligaste larmorsaken är ett enkelt propellerhaveri. Som sagt knappast livshotande, men utan bistånd kan det ändock leda till många tråkiga timmar på havet. Skulle man ha riktig otur, blir de timmarna istället dagar!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Juniskar.nu

Allt om båtklubbar!